Orucun Psikolojik ve Biyolojik Faydaları

Oruç sadece İslam’da yoktur. Mesela Hristiyanlıkta tıpkı İslamdaki gibi farzdır. Aynı zamanda Musevilikte de oruç vardır. Hinduizmde de vardır. Budizmde de vardır. Dahası eski Roma ve Yunanlılarda da oruç var. Hatta Eski Mısırda bile oruç tutulmaktaydı.